ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 

بابا این برنامه گلبرگ و بقیه برنامه ها این روحانی ها میان تبلیغ میکنند بچه دار بشین بچه دار بشین

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻦ!!

.

.

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺩ!

ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ، ﻣﻜﺎﻥ!!!

ﻣﮑﺎﻥ ﺭﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﻦ ﺍﻧﻘﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ نکن

والا به غرعان

فکر کن این حرفو تو جمع زدم جدی

/ 0 نظر / 4 بازدید