طره هندوی تو

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

                 تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود     

.

.

من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

                     دام راهم شکن طره هندوی تو بود

.

به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر

              کز جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود

/ 0 نظر / 3 بازدید