دوستان

تقدیم به همه دوستان:

 

دوستای من

همه چیزشون خاصه

لبخندشــــــون

گریه هاشــــــــــون

تیپشـــــون

رفتارشـــــــــــون

اخلاقشـــــون

احســاسـ ــاتشــــــون؛

 دوست داشتنشــــــون

ایــنــــا مخــ ــاطــب نبـــــودن کـه خــــــــاص بــاشــن ،

خــــــــــــــــــــاص بـــــــــــودن کــــه مخــــاطــــب شــــدن

 

/ 0 نظر / 3 بازدید