روزی چند بار دوستت دارم

روزی چند بار دوستت دارم


یکبار وقتی که هوا بَرَم می دارد ، قدم می زنیم

 

وقتی که خوابم می آید ، تو می آیی


یکبار وقتی که باران ناز می کند ، دلِ ناودان می شکند و می بارد


وقتی که شب شروع می شود ، تمام می شود


یک بار دیگر هم دوستت دارم !


باقیِ روز را


هنوز را


/ 0 نظر / 3 بازدید