معنا میدهی

 

تو رنگ میدهی به لباسی که می پوشی


بو میدهی به عطری که می زنی


معنا میدهی به کلمه های بی ربطی که شعرهای من می شوند


/ 0 نظر / 3 بازدید