قسم به روح لطیفت،

قسم به روح لطیفت،به روح حساست


نخواستم بشوم من یُوَسِوسُ النّاسَت
دلیل رفتن خود را نوشته ام اما


به حکم عقل بخوانش نه حکم احساست
تو گنج بودی و قدر تو را ندانستم


نشان به گوهر چشمان مثل الماست
دوباره نام تو آمد به یادت افتادم


جهان چه عطر عجیبی گرفته از یاسَت
اگر چه در دل تو نیستم ولی بسپار


مرا به حافظه ی چشم های عکّاست
"سیدتقی سیدی

/ 0 نظر / 70 بازدید