به پای من

هر چی که به سرم اومد تقصیر هیچ کسی نبود

هر چی که بود پای خودم تو قصه هام کسی نبود


هیچ کسی عاشقم نشد ، هیشکی سراغم نیومد

جواب کار خودمه هر چی بلا سرم اومد


تقصیر هیچ کسی نبود هر چی که بود به پای من

فقط تو بعد از این نیا میون لحظه های من

(به پای من-رامین بی باک)

/ 0 نظر / 3 بازدید