من که طبق معمول اینجام و جایی نرفتم

ولی غروب که بر میگردین خونه قیافتون دیدنیه

/ 0 نظر / 4 بازدید