هنوز وقتش نیست

دل ..........

آرام باش .........

هنوز وقتش نیست...........

دوباره شکستت میدهد........

دوباره خرد خواهی شد..........

و حریف عشق های این دوره نیستی.! .........

پس آرام باش ............

وقتش که رسید خودش می آید................................

/ 0 نظر / 3 بازدید