خواننده

 

زنگ زدم 2afm گفتم الو   میگه الو صدامو داری؟! میگم اره   میگه خسته ام از خاطرات موندگارت....

"بابا این با همه دعوا داره"

 

بعدش زنگ زدم مجید خراطها هنوز الو نگفته میگه تیغو بردار دستمو خط خطی کن تلافیه....

"مرتیکه میخواست یه قتل بندازه گردنمون"

 

زنگ زدم تتلو  هی میگم الو  میگه چرا قطع کردی؟    هی میگم امیر!  میگه دوباره قهر کردی  اخرش گفت بیا لباستو از پشت ببندم...

"خدایا توبه"

زنگ زدم یه شماره هی میگه او او او او او او  اخرش میگه امید جهان

/ 0 نظر / 3 بازدید