با تو شروع شد

 

 

 

باتوشروع شد همه چی دنیام به هم ریخت

وقتی که چشماتو دیدم یهو دلم ریخت

با تو شروع شد عاشقی با تو شروع شد رویاهام

نگاه من به زندگی با تو عوض شدش برام

نپرس چرا نپرس  نپرس چطور نمی تونم برات بهونه بیارم

اما فقط بهت میگم دوست دارم دوست دارم دوست دارم....

/ 0 نظر / 16 بازدید