با من بیا

ببینمت…

گونه هایت خیس است…

بازبااین رفیق نابابت…نامش چی بود؟

هان!باران

بازبا“باران”قدمزدی؟

هزاربارگفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها…

همدم خوبی نیست برای دردها…فقط دلتنگی هایت راخیس وخیس وخیس ترمیکند…

با من بیااااااااااا

/ 0 نظر / 3 بازدید