خنده بازار نمیدونم چند

دو دختر خدمت شیخی رسیدند...
.
.
.
.
شیخم خدمت هر دو رسید
والاااااااااااااااااا شیخِ شوخی که نیست .

………………………..

بعد از یه مدت اومدم پروفایلمو چک کنم که با کیا چت کرده بودم . . .

دیدم المیرا شده حسن !

سحر شده جمشید !

شقایق شده مهدی!

.

.

حالا عمق فاجعه اینجاست که من باجمشید اسم بچمونم انتخاب کرده بودم

……………………………………….

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯿﺎﺍﺍﺍ ﮐﻪ ..... ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺎﻫﻦ ....
ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﯾﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎ
ﺧﻮﻧﺪﻩ.....
.
.
.
.
.
.
" ﺗﻮ ﺍﯼ ﺳﺎﻏﺮ ﻫﺴﺘﯽ ....... ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻢ ﻧﻨﻪ
ﺷﺼﺘﯽ "

…………………………….

غضنفر میره خونه دوستش ناهار بهش کنگر میدن

شام بهش اسفناج میدن

صبحانه روز بعد نون و سبزی :

یارو میگه :برا ناهار زحمت نکشین خودم میرم پشت خونه میچرم

……………………….

ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻡ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺸﻪ ؟
ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﮐﺠﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻱ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ !!
ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﻭ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻳﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨت ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻫﺎ
ﭘﻮﻝ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ

……………………………………….

دیروز ﺟﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ.

ﺩﯾﺎﻟﻮﮔﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻤﺎ :

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺸﻪ.
ﭘﺴﺮﻩ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ.
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﯼ؟
ﭘﺴﺮﻩ : ﺁﺭﻩ ﮔﻠﻢ ﯾﻪ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ ﺣﺎﻻ.
………………………………………………

نامه ی پسران به گشت ارشاد:از زحمات بی دریغ شما متشکریم!چون به هر دختری میگیم بریم بیرون میگه نه میگیرنمون،بریم خونتون

/ 0 نظر / 3 بازدید