غمگینی آدم هایی که دوستشان دارم

 


غمگینی آدم هایی که دوستشان دارم  غمگینم می کند
گاهی دلم می خواهد با انگشتم
 گوشه لب شان را بالا ببرم شاید خنده یادشان بیاید
اینکه کاری از دستم بر نمی آید
اینکه زورم به دنیا نمی رسد
تلخ است
خیلی تلخ

/ 0 نظر / 4 بازدید