روز عشق ایرانی

«می‌ستاییم این زمین را، می‌ستاییم آن آسمان را، می‌ستاییم روان‌های جانوران سودمند را، می‌ستاییم روان‌های مردان پیرو راستی را، می‌ستاییم روان‌های زنان پیرو راستی را، در هر سرزمینی که زاده شده باشند، مردان و زنانی که برای پیروزی آیین راستی، کوشیده‌اند، می‌کوشند و خواهند کوشید» (اوستا، فروردین‌یشت، بند 153 و 154)

پنجمین روزآخرین ماه سال موسوم به سپنتا آرمیتی (سپندارمذ) است. روز سپنتا آرمیتی  در اسفند ماه روز زنمادر است. در این روز جشن می‌گرفتند و زنان از شوهرانشان هدیه دریافت می‌کردند، ازاین رو به جشن مژدگیران(هدیه گرفتن از مردان)معروف بوده است. بید مشک گل مخصوص سپنتا آرمیتی است

از این روز در اساطیر ایران به عنوان روز عشق نیز نام نام برده شده که متعلق به همه عشاق است و با هدیه دادن به هم میتوانند باعث نزدیکی دل ها شوند.

حالا غربی ها با جابه جایی چند روزه و با نام ولنتاین میخوان هویت ما رو بدزدند.بیایید نگذاریم موفق شوند.

از طرف یه متولد اسفندقلب

/ 0 نظر / 12 بازدید