شب امتحان

 

 

 

تجربه  من دانشجو:

ساعت 4 صبح خوابگاه دختران:

صدای گریه .وای من هیچی نخوندم.اگه مشروط بشم

خدایا کمکم کناسترس

همان ساعت خوابگاه پسران:

سرباز گشنیز سره.پشت کتاب من بنویس یه دست دیگه گرفتیمنیشخند

 

/ 0 نظر / 14 بازدید