زکات فطریه

" قابل توجه عزیزان روزه دار " احکام زکات فطریه از سوی پایگاه اینترنتی اعلام شد :

1. مقدار فطریه‌ کسانی که قوت غالبشان اینترنت بوده : سه گیگ و پانصد مگا بایت برای هر نفر .

2. باید خود فرد فقیر نباشد ، یعنی مثلا از اینترنت همسایه استفاده نکرده باشد . 3

. فطریه‌ به کسانی که از اینترنت دایال اپ یا همراه اول استفاده نمودند تعلق نمیگیرد .

4. فطریه حتما باید صرف مستمندان شود و بهتر است صرف علم آموزان گردد ؛ یعنی در کنار یک دانشگاه یا دبیرستان بروید و یک مودم همراه با خود برده و به مقدار گفته شده بدون پسورد آنرا باز بگذارید . (خود مستمندان بلافاصله آنرا رد گیری و مصرف می کنند و نیازی به اعلام نیست)

5. اگر سید نیستید نباید فطریه اینترنتیتان صرف سید شود .

/ 0 نظر / 6 بازدید