حیوانات در اسارت

 

گوینده برگشته میگه : حیوانات در اسارت خیلی سخت تولید مثل می کنند


آخه دانشمند ،توروهم بندازن تو قفس بعد ۵۰۰ نفر وایسن مث کلوخ چشم دار

بهت زل بزنن تولید مثل که هیچی ، یبوست مزمن میگیری مرتیکهنیشخند

/ 0 نظر / 3 بازدید