بد حجاب

 

گشت ارشاد به دخترا:

دختره کجا میری؟

میرم به آرایشگاه

مو رنگ کنم، فرنچ کنم، برنز کنم

خوشگل بشم بعد میام تو منو بگیر

/ 0 نظر / 6 بازدید