نوش جانمان ...

وقتی واژه هایم ته می کشند

زبان چشم هایم کافی ست

در فنجان زمان

کمی سکوت حل میکنم

کمی من

کمی تو

نسیم

باران

بوسه

عشق

لبخند

عصاره ی آرامش

نوش جانمان ...
/ 0 نظر / 4 بازدید