خدا

 

خدا بی نهایت است ولامکان ولازمان
اما به قدر فهم تو کوچک می شود، وبه قدر نیاز تو فرود می آید، وبه قدر آرزوی تو گسترده می شود وبه قدر ایمان تو کارگشا
یتیمان را پدر می شود ومادر
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه می شود
در تاریکی ماندگان را نور می شود
محتاجان به عشق را عشق می شود
خدا همه چیز می شود وهمه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس
بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا
ومغزهایتان را از هر اندیشه ی خلاف
وزبانهایتان را از هر آلودگی
بپرهیزید از هر ناجوانمردی، ناراستی ونامردی
چنین کنید تا ببینید خدا چگونه بر سفره ی شما با کاسه ای خوراک وتکه ای نان می نشیند
در دکان شما کفه های ترازو را میزان می کند
درکوچه های خلوت شبها با شما آواز می خواند
مگر در زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟!

((ملا صدرا))

 

خداوند یک بار به شیطان دستور داد به ادم با این همه نقص سجده کند و شیطان سرپیچی کرد و تا ابد لعن شد.خدا چقدر ما رو دست داره که روزی 34 بار به ما دستور داده به خودش با این همه عظمت سجده کنیم وما رومیگردونیم ولی هنوز میگه که به شما مشتاقم و دوستتون دارم .به خودش قسم که ادم بی نماز از شیطان هم بدتره.

خیلی ها میگن ما نماز خواندیم و ارزو و خواستمون رو بر اورده نکرد.اگه شما ها اینقدر به اون اعتماد نداری که نماز به نفعت هست و اعتماد نداری که صلاحتو میخواد چه جوری اعتماد کردی که ازش خواسته هاتو خواستی.شاید خواست به ضررت کار کنه.((نویسنده :مهدی نصراللهی))

 

((در برابر تقدیر خداوندی مانند بچه ای باش که به هوا پرت شده است. بچه می خندد چون ایمان دارد که تو او را میگیری)) (کوروش کبیر))

/ 0 نظر / 5 بازدید