از زندگی سیرم

 

انقدر از زندگی سیرم که مردنم رو جشن میگیرم

آنقدر از زندگی سیرم که دیگر بودنش مرا نمی آزارد 

 آنقدر از زندگی سیرم که می خواهم مرگم را

 

آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازت ؛

 آی زندگی میمیرم و عمرم و میگیرم ازت

چه اعتراف تلخیه انگار رسیدم ته خط ؛

وقتی خلاصی از همست آی دنیا بیزارم ازت

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید