پست هزارم

پست هزارم

 

نقطه ها،

دکمه های کلمات هستند....

هر حرفی که میزنیم، 

لباسی تنِ احساسی کرده ایم... 

حواسمان باشد،

دکمه ها را

جا به جا

نبندیم....

/ 0 نظر / 27 بازدید