میگن سیاسی ننویس خوب ببین میزارن.

من تو یه ماه اخیر 750  مگ دانلودد داشتم با اینترنت 256 -4 گیگ بعد ای دی اس الم قطع کردن . رفتم میگم چرا میگن شما

214 گیگ

دانلود اضافه از 8  گیگ خودتون داشتین. بعد از کلی دعوا گفتن نه باید پولشو بدی منم پولو دادم و هرچی هم تونستم بهشون گفتم .اخه هارد من 160 گیگه . نمیدونم بقیشو کجا ریختم.

وایستاده بودم دم در برا لج بازی هر که میخواست ای دی اس ال بگیره بهش میگفتم نگیر اینطوری شده .فرار میکردن مردم .یارو  حیف که نمی تونست کاری کنه وگرنه دلش میخواست خفم کنهنیشخند

ولی فکر کردن تا سه چهار روز دیگه دوبارهاز یه  شرکتی میگیرم  میام تو وبم هرچی میخوام مینویسم

/ 0 نظر / 3 بازدید