برای خوشبختیت

هـــــر شـــــب ...

 

خوشبختیــ♥ـــت را دعـــــا میکنـــــم ...

 

ولـــــی ...

 

فقـــــط " خــــــــــدا " میدانـــــد ...

 

" حســـــادت "

 

امانــــــــــم را بریــــــــــده ..............!

/ 0 نظر / 3 بازدید