تـــــــو سـاکنـــــــش نیستــــــــی

 

میــدانـــــی سخـتــــــــــ استــ

در جستـجـــــــوی "تـــــــو "بـودنـــ

در خـیـابـــــان هـــــــای

شهـــــــری کـه میـدانـــم

تـــــــو سـاکنـــــــش نیستــــــــی

/ 0 نظر / 3 بازدید