احساس یعنی

احساس یعنی...

از فکرِ گرسنه بودن بچّه گربه ی باغِ پُشتِ خانه تان...

غذا از گلویت پایین نرود...

احساس یعنی...

کمی گوشت روی استخوان باقی بگذاری....

برای چشمهای منتظرِ گربه هایی...

که حتّی وقتی چیزی برایشان نداری...

گرسنه میمانند...

ولی ترکت نمیکنند...

/ 0 نظر / 32 بازدید