دل است دیگر

       دل است دیگر
            نمیتوان دلتنگی را از او گرفتــــ ...
                 مگر میشود خیسی را از آب گرفت؟!!
                                      گاهی میریزد و خرد میشود
                                                    گاهی ترک بر میدارد...
                                       امـــــــــــــــــا باز دلـــــ ـــ میماند ...
                                                   
                       حتی دل هم برای تپیدن و زندگی کردن، بهونه میخواد
                                                         چه برسه به منــــــ ...!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید