ﭘﺮﺍﯾﺪ

ﺩﻭﺗﺎ کیس ازدواج دارم

ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﺩﺍﺭﻩ

ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﭘﺮﺍﯾﺪ!

 

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ؛

 

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯿﻪنیشخند

........................................

یه نامزد هم نداریم باباش پراید داشته باشه بعد هی به ما بگه تو به خاطر پراید بابام با من موندینیشخند

/ 0 نظر / 4 بازدید