شاه کلید اصلی رابطه با خدا

 

آیت الله بهجت (ره):از ما، عمل چندانی نخواسته اند!مهم تر از عمل کردن، "عمل نکردن" است!تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن!


همه میپرسند چه کار کنیم؟من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟و پاسخ اینست:

گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد.شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است.

/ 0 نظر / 3 بازدید