خندههههههههههههههه

ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮﺕ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺶ ﻭ
ﺯﮐﺎﻭﺗﺶ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ
.
.
.
ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ . . . . . .

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻭ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ

ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺷﻤﺎﻫﻢ

ﻭ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻧﺰﺍﺭﯾﺪ!!!

خو یه ذره از دلم در بیارید دیگه

 

………………………………

 

کی از کاربردای "لــایــن" این بود که قیافه تک تک مزاحم تلفنیامو دیدم !!
.
.
.
بعضی هاشون مراحم بودن کصافطا

هییییییی لگد به بختم زدم رفت

……………………………

یه چیز غمگین نوشتم دختره کامنت گذاشت وای موهای تنم سیخ شد{-16-}

منم نوشتم :

ااااایی.. مگه تنت مو داره؟؟؟!!!!

بیشعور بلاکم کرد

……………………………..

یه دوس دخترم نداریم !

ولی یکیو زیر نظر داریم

شاید اون فرد خوشبخت شما باشی دوست عزیز

شانس خود را امتحان کنید و با من تماس بگیرید …

……………………..

ﻋﺎﻗﺪ :ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﻏﻠﻨﺪ؟
ﻋﺮﻭﺱ :ﺑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻤﻢ
ﻋﺎﻗﺪ : ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺭﮐﻼ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺷﻐﻞ ﺍﻧﺒﯿﺎﺳﺖ . ﺧﻮﺏ ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﯿﻦ؟
ﻋﺮﻭﺱ: ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺎﺝ ﺍﻗﺎ !!...

/ 0 نظر / 3 بازدید