از اولش هیچکی نبود

یکی بود،یکی نبود...

نه باید بگم


از اولش هیچکی نبود،هیچکی به دادم نرسید...

غصه من به سر رسید...

دلم به عشقش نرسید...

گول نگاشو خوردمو،دلم رو بستم به چشاش...

دیوونه بودم،مثل شمع یه عمری آب شدم به پاش..

/ 0 نظر / 3 بازدید