بی کس شدن

 

همه رفتدن کسی دور و ورم نیست
چنین بی کس شدن در باورم نیست


اگر این آخرای عاقبت بود
که جز افسوس هوایی در سرم نیست


همه رفتند کسی با ما نموندش
کسی خط دل مارا نخوندش


همه رفتند ولی این دل مارا
همون که فکر نمی کردیم سوزوندش

/ 0 نظر / 4 بازدید