حواسم که روبه توست

 

حال حواسم خوب نیست

دلم یک جراحی طولانی می خواهد

درست روی آن نقطه از حواسم که روبه توست


دلم بهانه ات را می گیرد...

چقدر امروز حس میکنم نبودنت را...

صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم:

 جـــــــانم؟...مرا صدا کردی؟

/ 0 نظر / 3 بازدید