ماه بانو زیر چادر دست پنهان کرده بود

 

ماه بانو زیر چادر دست پنهان کرده بود

عشق را در لای پلک مست پنهان کرده بود

 

تاکه نامحرم نبیند او چه دارد زیر سر

زلف راآن زیرها باشست پنهان کرده بود

 

عاشقان زردند تا مردم بدانند عاشق است

از سفیدی آنچه بود وهست پنهان کرده بود

 

موی او بورست یا مشکی نمی دانم فقط

آنچه زیر روسری می بست پنهان کرده بود

 

صورت او که هزاران جلوه مثل سیب داشت

ازنگاه مردمان پست پنهان کرده بود

 

هرچه خوبی داشت بانو زیر تور چادرش

از زمین تا فرق سر یکدست پنهان کرده بود

 

موسی عباسی مقدم

/ 0 نظر / 93 بازدید