جایی شاید باشه شاید

 

 برای باور بودن
جایی شاید باشه شاید


 برای لمس تن عشق
 کسی باید باشه باید

که سر خستگی هاتو
 به روی سینه بگیره
 برای دلواپسی هات
 واسه سادگیت بمیره

/ 0 نظر / 3 بازدید