مرد هم ناز میکند

 

آری مرد هم ناز میکند


وقتی دستهای عشقش را می گیرد
وقتی در بغل تو آرام می گیرد
و در سکوت نفس های تو چشمهایش را می بندد


آری مرد هم ناز می کند
وقتی از درد هایش با تو می گوید
وقتی از رازهایش می گوید
وقتی تو را عاشقانه می پرستد


" آری مردها هم قلب دارند..."

/ 0 نظر / 3 بازدید