وقت دیدنت

یک قدم پیش، یک قدم به عقب،

حال  من وقت  دیدنت این است

حال  سرباز  بی نوایی که

رو به هر سمت و سو کُند، مین است

 

/ 0 نظر / 3 بازدید