تولد

به مناسبت تولد اختر تابناکمون ابجی نائی گروه سرود خودم اینا میخواد تقدیم کنه:

 

سپیده دم اومد و وقت رفتن

حرفی نداریم ما برای گفتن

هر چی که بوده بین ما تموم شد

این جا برام نیست دیگه جای موندن

من میرم از زندگی تو بیرون

یادت باشه خونمو کردی ویرون

خونمو کردی ویرون

اول آشناییمون یادم میاد، یادم میاد

گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد، خیلی زیاد

اول آشناییمون یادم میاد، یادم میاد

گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد، خیلی زیاد

رو سادگی حرف تو باورم شد

تو عاقبت زندگیمو دادی به باد

دادی به باد

قلبقلبقلبنیشخندقلبقلبقلب

 

/ 0 نظر / 3 بازدید