خون دل آسمون

زبون میگیره صاحب زمون،

 

ای امان، ای امان، ای امان،

عمه جان، عمه جان، عمه جان

 

دل زارم در تبه

گوشه ی چادر زینبه

امشب جون همه بر لبه،

روضه خون مادر زینبِ

وای زینــــــــــــــــــب

رسیده جون بر لبم، می سوزه سینه پر تبم

آسمون تیره ی شبم، قربونی غم زینبم

وای زینــــــــــــــــــب

اگر که غوغا نکرد، اگه شکوه ز غم ها نکرد

سفره ی دلشو وا نکرد، غصه جیگرشو پاره کرد

وای زینــــــــــــــــــب!!

/ 0 نظر / 4 بازدید