خسته ام خسته

 

دیگه خسته شدم.نمیخوام اون ادم سابق باشم.باید میدونستم برا این که به چیزایی که می خواستم برسم نباید اینطوری میبودم.هرجند که دیر شده ولی تصمیمم رو گفتم

میخوام ادم دورو یی بشم.خودخواه خود خواه.ادمی که بتونه راحت دروغ بگه .به خدا که من دیدم اینا موفق هستن.دیگه نمیخوام به چشم یه احمق بهم نگاه کنن...

بچه ها حالم خیلی بده .دنیا داره رو سرم خراب میشه.برام دعا کنین دارم میمیرم...

------------------------------

قلب من از تپیدنش خسته شد،نبضم با ضربه های معکوس مرد

قلب من ازخستگی خوابش گرفت ، این دل نا امید و مایوس مرد

/ 0 نظر / 3 بازدید