بعضی آدم ها

 

بعضی آدم ها را .... نمی شود داشت ....

فقط می شود .... یک جور خاصی .... دوستشان داشت !

بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند...

یا تو برای آن ها !...

اصلا به آخرش فکر نمی کنی ..

آنها برای اینند که دوستشان بداری ...

آن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق !

یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست ...!

این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم

در کنج دلت تا ابد یک جور خاص ... دوست داشته خواهند شد ...!

/ 0 نظر / 3 بازدید