"مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه"

حاجی رجب از مکه چو برگشت به میهن

آورد دو صد گونه ره آورد به خانه

اشیاء گران قیمت و اجناس نفیسی

کز حسن و ظرافت همه را بود نشانه

از رادیو و ساعت و یخچال و فریزر

تا ادکلن و حوله و آئینه و شانه

از پرده ابریشم و رو تختی مخمل

تا جامه مردانه و ملبوس زنانه

در جعبه ی محکم همه را بسته و چیده

تا لطمه نبینند ز آفات زمانه

دیدم که بر آن جعبه نوشته است ظریفی

"مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه"


"ابوالقاسم حالت"

/ 0 نظر / 3 بازدید