شب بخیر نگم بخوابینه خبر می گیری از من

نه سلامی نه جوابی

فکرشو می کردی یک شب

شب بخیر نگم بخوابی

شب بخیر عزیز من چشماتو بستی

من بیدارم تو بخواب هرجا که هستی

من که هر گوشه این شهر از تو یه خاطره دارم

از توی خونه عمرت پامو بیرون نمی ذارم

 

فرزاد فرزین

/ 0 نظر / 4 بازدید