لیلا

ین نامه رو لیلا فقط بخونه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.تو لیلایی؟ن تو لیلایی؟
.ناموسن تو لیلایی ؟
خجالت بکش
تاکی فضولی آخه ؟
تا کی سرک کشیدن تو نامه های لیلا؟

برو خودتو بکش .نخند

/ 0 نظر / 4 بازدید