دروغ بگو ولی بگو

دلم می خواد بهِم بگی دلت بَرام تنگ شده بود


بگی که وقتی نبودم هیچی بَرات قشنگ نبود

 

دروغ بگو ولی بگو هنوز هوامو داری


هر چی که دوس داری بگو 

 

نگو دوسَم نداری

/ 0 نظر / 3 بازدید