گوسفندو بستم به درخت

گوسفندو بستم به درخت 

یکی از دخترای همسایه میگه چرا بستیش؟

میگم واسه اینکه نره

میگه اگه ماده بود نمی بستی؟

وطنم پاره تنم!!!

………………………………..

 

دیشب خواب دیدم دارم میرم تو استخر زنـونه، تا درو وا کردم گوشه بالا خوابم نوشت:

 

M3-8 بعد هـم صفحه پیوندها باز شد، یهـو از تو یه مسجد سر درآوردم.... ((:

/ 0 نظر / 4 بازدید