سربر گریبانی

نیمه شب سر در گم و سر بر گریبانی چرا
عاشق دیوانه بازی های بارانی چرا

دل به دل گر راه دارد اینهمه انکار چیست
دوستت دارم نمی دانم نمی دانی چرا
/ 1 نظر / 62 بازدید