تو دلت شماره چنده ؟؟؟

(1) یکی دلش به 100 دل بنده

(2) یکی 100 دل به یه دل میبنده

(3) یکی دل به یه دل میبنده و تا آخرش پابنده

(4) یکی هر بار یه یکی دل میبنده

(5) یکی دل میبنده تا بخنده

(6) یکی دلش آکبند مونده به کی دل ببنده

حالا تو دلت شماره چنده ؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید