بدهکار

 

 

شاید گوشم بدهکار نباشد ولی قلبم تا دلت بخواهد ورشکسته است …


گذشته” را که به یاد می آورم از “حال” میروم !

/ 0 نظر / 3 بازدید